atšlieti


atšlieti
atšleti vksm. Iškélk duri̇̀s ir atšlek į seną.

.

Look at other dictionaries:

  • atšlieti — atšliẽti K, DŽ1, Skr, atšlieti, ja (àtšleja Š, na Klt), jo (atšlėjo Š, atàšlinė Klt, Lkm) Š, NdŽ, KŽ, Pg, Trgn, Vdžg 1. tr. Krz261, S.Dauk, N, NdŽ, KŽ atremti, priglausti, atlošti į ką, prie ko: Poviliokas nutempė Alyzą už tvartų, atšliejo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkalti — 2 atkal̃ti, àtkalia, àtkolė tr. atšlieti, atremti: Atkal̃k nugarą į sieną ir stovėk Lkv. Į medį àtkaltas bestoviantis Lkv. Avies kailį ištempiau ant kalmaučio ir atkoliau į sieną Brs. | refl.: Rugiai tokie, kad galia žmogus atsikal̃ti Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atremti — atrem̃ti, àtremia, àtrėmė 1. tr. SD1107, R, N, K, DŽ paspirti ramsčiu, prilaikyti: Tvorą atrem̃k, kad neišvirstum J. Aš jį (medį) su savo laza atremsiu BsPI98. Ano rato neatàrėmėt, tai ir slysta Slm. | prk.: Seniai, atrė̃mę sąsparas, stovia Ob …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atspirti — atspìrti, àtspiria, atspyrė; L 1. tr. K, M, Š, Rtr, NdŽ spiriant koja atmušti, atstumti, atkelti, atidaryti ir pan.: Atspirk koja man šluotą Plv. Tas šunukas pula, ans su koja àtspira Jdr. O jei neatkels vario vartelius, atspìrki, žirgeli,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšlinti — atšliñti, àtšlina, atšlỹnė (àtšlinė) 1. refl. žr. atšlyti 3 (refl.): Atsišliñk in sieną Ds. Ar ne stipriau bus turėt sienos atsišlỹnus? Sdk. I vė lažion atsišlynė LTR(Tvr). 2. žr. atšlieti 3: Reikia kokiuo paspirku atšliñt bolika, ba labai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšlyti — 1. intr. KŽ atsitraukti: Jis žingsnį atšlìjo atgal DŽ. Nusigando Adomėlis, atšlijo nuo obels ir net rankomis sumostagavo V.Myk Put. | prk.: Iš pirmo žvilgsnio ši siužetinė linija atrodo lyg visiškai atšlijusi nuo pagrindinės rš. ^ Kaip kiaulė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšlėti — atšlėti, àtšleja ( ja), jo žr. atšlieti: 1. refl. Krok, Lš Stovėjo an gonkų adverijos atsišlėjęs, nieko nekalbėjo Slm. Ir jis (vaikas) tuoj atsišlėjo kaip aš ant sopos Slm. Atsišlėk į sieną, tai nepargriūsi Vlk. | prk.: Kurs vienu kartu nori …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušlieti — nušliẽti, ja ( na), jo (nùšlinė) tr. 1. Ser nulenkti, nuversti: Nušliejus galvą pasnaudžiu, ir gerai Prn. | refl.: Pirkia palobin nusìšlinė Dkšt. 2. padaryti nuolaidesnį, nuožulnesnį: Nùšlinė šienaudamas, susiaurino suvis šniūrą Klt. Šitą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršlieti — paršliẽti tr. NdŽ, KŽ žemyn nulenkti. | refl. NdŽ. šlieti; atšlieti; įšlieti; nušlieti; pašlieti; paršlieti; persišlieti; piesišlieti; prasišlieti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašlieti — pašliẽti Rtr, LVIII103, NdŽ, KŽ, pašlieti, ja (pàšleja), jo (pašlėjo) NdŽ 1. tr. K, Rtr, NdŽ, KŽ, Užp paremti: Pàšleja [pavargusią bitę] šonu, eidamos pro šalį [kitos bitės] Vn. | refl. NdŽ, Skr: Zosė sukdamos kaip stums poną į krūtinę nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language